DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ
ALAN(m²)
ÜCRET (TL)

APLİKASYON


1-1000
  346.32
1001-3000
  517.92
3001-5000
  738.40
5001-10000
  896.48
10001-20000
  974.48
20001-50000
1115.92
50001-100000
1335.36
100001-200000
1650.48
200001-500000
2671.76
500000 den sonra her 100000 için
  471.12
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde
1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*)
    15.00

KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ
(Maktu*)
1-10 Nokta
  333.00
10 Noktadan sonra her bir nokta için
    14.00
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ
Yapısız iken yapılı hale gelme
1 Bina İnşaat Alanı
0-500
  358.80
Sonraki her bir m² için
      0.052
İlave her bina için (maktu*)
  121.00
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde
Maktu*
  121.00
Yapılı iken yapısız hale gelme veya tarımsal amaçlı bağ, bahçe, tarla vb.vasıfta iken arsa, fındıklık, zeytinlik, sera, vb.
vasıflara dönüştürülmesi veya tersi yapılan cins değişikliğinde
Maktu*
  121.00
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*)
    106.00
BİRLEŞTİRME
2 PARSEL
(İlave her bir parsel için % 10 artış uygulanacaktır)
  407.68

ARZİ İRTİFAK HAKKI

1 Parsel
  236.08
İlave her bir parsel için (Maktu*)
  121.00
PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ
Her parsel için (Ada/Parsel, Adres)
Maktu*
    106.00
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ
Her bağımsız bölüm için
Maktu*
    106.00
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN
YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE
Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave
Maktu*
   23.00
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ
2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu*
162.00
Her bağım. Bölüm için ilave maktu*
   20.00
Maktu*: Hizmet grubu ve yöresel katsayıya bakılmaksızın.
Ücretlere KDV dahil, kontrol ve teknik bilgi, belge ücretleri dahil değildir.
Ücretler 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerlidir.
Ulaşım talep sahibince karşılanacaktır.
Hatalı bağımsız bölüm düzeltmesi işleminde teknik rapor, düzeltmeye konu blok veya ana taşınmazın tamamı için bir defaya mahsus hazırlanacak olup hizmet bedeli hesaplanırken tüm bağımsız bölümlerin düzeltmeye konu olduğu dikkate alınacaktır.
Ödemeler kredi kartı ile yapılabilir.

BANKA HESAP BİLGİLERİ:
İRFAN ÖZCAN
HALK BANKASI GEBZE ŞB
İBAN NO:TR69 0001 2009 4470 0009 0017 22
TKGM LİSANSLI BÜRO HİZMET ÜCRETLERİ
2012 © www.gebzelihkab.com Tüm Hakları Saklıdır.
info@gebzelihkab.com
Hacı Halil Mahallesi Çeşme Caddesi Suathan İş Merkezi No:33/7 Gebze / Kocaeli 
Tel:(262)644 7 644 Faks:(262)644 7 643
Tasarım webnetyazilim